Myxomatose en Viraal hemorrhagische ziekte (Rabbit Haemorrhagic Disease, RHD) zijn twee ernstige infectieuze aandoeningen, die voorkomen kunnen worden.

Wat zijn de tekenen van de ziektes?

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. De eerste tekenen van infectie zijn met vocht gevulde zwellingen op het hoofd en het aangezicht. “Gezwollen ogen” zijn een ander klassiek symptoom, samen met gezwollen lippen en kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en rond de anus en de geslachtsorganen. Deze zwellingen kunnen in één dag zo ernstig worden dat de dieren niet meer kunnen zien. Eten en drinken wordt progressief moeilijker en de dieren sterven gewoonlijk binnen de 12 dagen.

RHD wordt veroorzaakt door een ander virus dan myxomatose. Het verloop van de ziekte is helemaal anders. De meeste konijnen die besmet zijn met RHD zullen snel sterven zonder klinische verschijnselen, behalve een korte periode van sufheid en slaperigheid gedurende enkele uren. Bij een konijn dat langer blijft leven kunnen de symptomen heel variabel zijn met bijvoorbeeld koorts en stuipen. Deze evolueren snel tot een terminale coma waarbij de aangetaste dieren gewoonlijk bezwijken binnen de 12-36 uur. In een aantal gevallen kan er net voor de dood een bloederige afscheiding ter hoogte van de neus gezien worden.

Is er een risico voor uw konijn?

Zowel myxomatose als RHD kunnen alle rassen in het hele land aantasten, ook de wilde konijnen.

Hoe wordt de ziekte verspreid?

Myxomatose wordt het vaakst verspreid via bloedzuigende insecten, zoals de konijnenvlo en muggen. Het virus kan blijven leven in het bloed van vlooien tijdens hun rustperiode. Het virus kan echter ook overgedragen worden door direct contact tussen konijnen waardoor de spreading van de ziekte niet gecontroleerd kan worden door enkel de bloedzuigende insecten te bestrijden.

In het geval van RHD wordt het virus uitgescheiden in de urine, de uitwerpselen en via de luchtwegen. Het virus kan gedurende maanden overleven in de omgeving en kan dus ook verspreid worden via besmette kledij, hokken, drink- en voederbakken en andere voorwerpen.

Hoelang duurt het vooraleer een besmet dier ziek wordt?

Bij myxomatose duurt het 5 tot 14 dagen vooraleer klinische symptomen optreden. Bij RHD daarentegen is de periode veel korter: meestal 1 tot 3 dagen. Daarenboven is bij RHD het verloop van de ziekte veel plotser waardoor dieren kunnen sterven zonder symptomen te vertonen.

Hoe lang kunnen besmette dieren leven?

In het geval van myxomatose kunnen sommige dieren weken tot maanden blijven leven nadat ze besmet zijn, maar over het algemeen zal een erge infectie bij een gevoelig konijn tot sterfte leiden binnen de 12 dagen, meestal ten gevolge van een longinfectie. Niet alle aangetaste dieren sterven. Bij wilde konijnen overleeft slechts minder dan 10%. Ondanks intensieve verzorging kan myxomatose een zeer slepende ziekte zijn die kan leiden tot erge korstvorming en littekens op het hoofd en het lichaam.

Bij RHD daarentegen bezwijken konijnen veel sneller, meestal binnen de 12-36 uur na het optreden van de symptomen, hoewel in veel gevallen geen duidelijke ziektetekens waargenomen worden behalve sufheid en slaperigheid.

Hoe kan de ziekte voorkomen worden?

Er zijn twee manieren:

  • de insecten bestrijden (zeker in het geval van myxomatose)
  • vaccinatie (voor zowel myxomatose als RHD)

Insecten bestrijden:

Myxomatose wordt meestal verspreid via bloedzuigende insecten. Daarom is het bestrijden van vlooien essentieel. Hou wilde konijnen weg van huiskonijnen en gebruik middelen om vlooien te bestrijden zoals spot-ons en sprays. Het controleren van muggen is veel moeilijker maar afwerende strips tegen insecten en netten kunnen gebruikt worden. Ook een droge bedding zal muggen ontmoedigen.

Vaccinatie:

Uw konijnen kunnen gevaccineerd worden tegen myxomatose en RHD door middel van een jaarlijkse vaccinatie.

 

Bron: MSD Animal Health.