Vaccinatie bij de hond.

Hij is voor velen onder ons een zeer gewaardeerd lid van het gezin. Zoals ook wij beschermd moeten worden tegen besmettelijke ziekten, is dit eveneens noodzakelijk voor uw hond. Niet-gevaccineerde honden lopen het risico op ernstige infectieziekten die levensbedreigend kunnen zijn. Door een eenvoudige vaccinatie kan u uw hond optimaal beschermen.

Wat is een vaccinatie?

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegenover een bepaalde ziekteverwekker. De volgende keer dat uw hond met deze ziektekiem in contact komt, zal hij/zij tegen deze aandoening beschermd zijn.

Vaccinatie van de pup.

Pasgeboren pups krijgen de eerste dagen via de moedermelk afweerstoffen mee. Deze antistoffen bieden een tijdelijke bescherming (enkele weken). Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter redelijk snel, zodat de pup weer gevoelig wordt voor ziekte. Vaccinatie op dat moment zorgt voor een stimulatie van het afweersysteem en een goede bescherming. Een basisvaccinatie bij de pup bestaat meestal uit twee tot drie vaccinaties (met een tussenperiode van enkele weken). Uw dierenarts zal voor u een vaccinatieschema opstellen afhankelijk van de leeftijd van de pup en de regio of leefomgeving. De eerste enting gebeurt de vaak reeds bij de fokker. Vraag daarom steeds naar het vaccinatieboekje en informeer bij uw dierenarts wanneer de volgende vaccinatie dient plaats te vinden.

Vaccinatie van de volwassen hond.

Een jaarlijkse hervaccinatie of booster is wel degelijk nodig bij de oudere hond. Het niveau van bescherming daalt immers in functie van de tijd. Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug gestimuleerd te worden. Daarom dienen veel vaccins jaarlijks herhaald te worden. Een tweede reden is dat bij de jaarlijkse hervaccinatie of booster, uw dierenarts tevens de gezondheidstoestand van uw hond kan evalueren.

Tegen welke ziektes kan ik hem beschermen?

  • Hondenziekte – ziekte van Carré

Hondenziekte komt nog geregeld voor, hoewel minder vaak dan vroeger. Ze wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het mazelenvirus en blijft een ernstige aandoening. De voornaamste symptomen zijn: neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen en soms ook braken en diarree. Er bestaat geen specifieke behandeling. De ziekte leidt vaak tot de dood van de hond.

  • Infectieuze hepatitis

Hepatitis is een ernstige ziekte, die dodelijk kan zijn. Ze wordt veroorzaakt door een virus dat zeer besmettelijk is. De typische kenmerken zijn braken en leveraandoeningen. Bepaalde gevallen vereisen een langdurige hospitalisatie en kennen zware gevolgen.

  • Parvovirose – kattenziekte

Het is een wijdverspreide virale ziekte die extreem besmettelijk is. Het virus is zeer resistent in de buitenwereld. Parvovirose komt voornamelijk voor bij jonge dieren en geeft aanleiding tot hevig braken, bloederige en ernstige diarree en uitdroging. De behandeling is zeer moeilijk en niet altijd succesvol. De afloop is vaak fataal.

  • Leptospirose – rattenziekte

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die voornamelijk in de urine van besmette dieren voorkomt. Het is ook een ziekte die op de mens kan overgedragen worden. De dragers van deze bacterie zijn vaak knaagdieren die hun behoeftes doen in stilstaande wateren. De hond kan besmet worden tijdens wandelingen. Leptospirose is een gevaarlijke ziekte die soms dodelijk is. Deze ziekte tast hoofdzakelijk de nieren en de lever aan en gaat met hoge koorts gepaard.

  • Hondsdolheid – rabiës – razernij

Deze ziekte is systematisch dodelijk en kan alle zoogdieren treffen. Ze kan ook overgedragen worden op mensen. Rabiës veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen (agressie) tot gevolg. Voor reizen naar het buitenland of ten zuiden van Samber en Maas, is een rabiësvaccinatie verplicht.

  • Kennelhoest

Deze ziekte wordt ook infectieuze tracheobronchitis genoemd. Het is een erg besmettelijke ziekte die zich verspreidt bij «neuscontact» tussen honden. Het belangrijkste symptoom is een typische droge hoest. Ze komt vaak voor bij honden die in gemeenschap verblijven (fokkerijen, pensions, tentoonstellingen, jachtpartijen…). Ze kan ook honden aantasten bij contacten tijdens wandelingen, trainingen etc… Behandelingen zijn mogelijk maar langdurig. Vaccinatie wordt aanbevolen voor honden die contact hebben met andere honden.

Een vaccinatieprogramma, even uniek als uw hond.

Uw dierenarts zal de risicofactoren voor uw hond inschatten op basis van leeftijd, ras, levenswijze, activiteiten, sociaal leven, en zal een aangepast vaccinatieprogramma voorstellen voor uw hond, rekening houdend met de laatste wetenschappelijke gegevens over vaccins.

Een jaarlijkse gezondheidscontrole.

Naast de opvolging betreffende vaccins heeft het jaarlijks gezondheidsbezoek een ruimer doel: dit is de gelegenheid voor uw dierenarts om de algemene toestand van uw hond te evalueren, en om eventuele gezondheidsproblemen te voorkomen of tijdig bij te sturen… honden laten niet altijd zien dat ze pijn lijden!

 

Bron: MSD Animal Health.